Dzieci Zamojszczyzny 1622-400 Zamość

Zawory

W naszej ofercie armatury żeliwnej mogą Państwo znaleźć szeroki asortyment zaworów umożliwiających kontrolowanie przepływu (ręczne lub automatyczne) w przewodach transportujących ciecze (m.in. wody opadowe oraz wody przemysłowe zimne i ciepłe), ścieki oraz gazy (np. parę wodną), a także zachowanie właściwego ciśnienia w instalacji. Nasze zawory wykonano z żeliwa szarego lub sferoidalnego i zabezpieczono je odpowiednio przed korozją. Dzięki zwartej zabudowie zapewniają maksymalną szczelność i efektywność. W hurtowni Wodbet mogą Państwo znaleźć zawory kulowe i tłokowe różnych typów, m.in.:

  • Zwrotne – zawory (najczęściej klapowe) umożliwiające swobodny przepływ w jednym kierunku, ale zamykające światło przewodu w razie cofania się transportowanego medium. Zawór tego typu działa całkowicie samoczynnie;
  • Zamykające – zawory tego typu umożliwiają całkowite zamknięcie lub otwarcie przewodu w krótkim czasie. Mają tylko dwa położenia (otwarte/zamknięte) i nie dają możliwości płynnej regulacji światła przewodu;
  • Rozdzielcze – umożliwiają zmianę drogi przepływu transportowanego medium. Stosuje się je najczęściej przy rozgałęzieniach przewodów;
  • Bezpieczeństwa – zawory pozwalające na awaryjne odprowadzenie medium z przewodu w razie przekroczenia ustalonej wartości ciśnienia.

Wszystkie zawory żeliwne dostępne w naszej ofercie spełniają aktualnie obowiązujące normy oraz posiadają stosowne Aprobaty Techniczne. Zobacz również zasuwy, hydranty, nawiertki oraz kształtki żeliwne.

Zapytaj o produkt
5/5 - (264 votes)
Strona korzysta z plików Cookies. Więcej informacji w Polityce Prywatności.
Zamknij
Zawory

    Zamknij